foto: innogy

Prodej elektromobilů v Evropě vyskočil o 34 %

Za prvních šest měsíců roku 2019 se v EU a EFTA prodalo 259 000 aut do zásuvky. Podíl na celkovém trhu s novými auty činil 2,7 %. Stejně jako na dalších trzích, i v Evropě je patrný posun směrem k čistým elektromobilům namísto plug-in hybridů. Jejich podíl činil v letošním pololetí už 68 % v porovnání s 51 %…

První solární silnice světa ve Francii skončila fiaskem

V prosinci 2016 byla ve Francii otevřela první solární silnice světa Wattway. O tři roky později je jasné, to nebyl příliš dobrý nápad. Ještě pár měsíců před otevřením první solární cesty si Francie libovala, že brzy postaví na 1000 km takových silnic. Jenže s takovými plány je to zhruba podobné, jako s milionem elektromobilů v Německu do roku 2020.…

Materiál z ČVUT prodlouží životnost leteckých komponent

Speciální sedmivrstvý povlak, který vyvinuli materiáloví inženýři na katedře řídicí techniky Fakulty elekrotechnické ČVUT v rámci grantového projektu, našel první reálné uplatnění v leteckém průmyslu. Aktuátor je zařízení, kterým se v letadlech ovládají mechanické prvky na křídlech a ocasních plochách. K převodu rotačního pohybu elektromotoru na přímočarý se zde používá šnekové soukolí, silně namáhaná součástka, kterou je…

Čeští vědci zkoumali vliv asistenčních systémů na bezpečnost dopravy

Najít nový prvek pro výcvik řidičů v době rozšiřování asistenčních systémů v automobilech si stanovili za cíl ve svém výzkumu specialisté z Univerzity Palackého v Olomouci a Akademie věd ČR. TA ČR podpořila ze státního rozpočtu 2,34 milionem korun výzkumný projekt s názvem ADAS, který je zaměřený na dopad moderních asistenčních prvků zabudovaných v automobilech na…