Role biomasy poroste

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že v roce 2018 se spalování biomasy podílelo na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů z 22,5 % a 2,41 % na celkové hrubé produkci elektřiny. V současnosti se jedná o formě podpory pro biomasové zdroje energie. Téma vyšší ochrany životního prostředí hýbe celým světem. S ním úzce souvisí i využití…