Podpora smart technologií může rozhýbat ekonomiku

Návrhy kladou důraz zejména na odvětví navázaná na stavebnictví a jeho subdodavatelské sektory a přinášejí nové zakázky, pracovní místa a další navazující investice. Opatření zároveň odrážejí současnou pozici Evropské komise a většiny evropských států, které považují zelené investice za „motor“ pro oživení zasažených sektorů evropského hospodářství. Jedna miliarda investovaná z veřejných prostředků do kvalitních budov…