V Česku provozuje veřejné dobíjecí stanice 54 subjektů

22. února 2021 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu seznam veřejných dobíjecích stanic z Evidence dobíjecích stanic zveřejněný podle § 6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, stav k 31. 12. 2020. Oficiálně tak v České republice bylo na 734 dobíjecích stanicích evidováno 1 516 dobíjecích bodů. „V souvislosti s rozvojem veřejné dobíjecí infrastruktury se nejčastěji hovoří o 3…