Vzniká nová metoda výpočtu emisí z letecké dopravy

Snižování emisí v dopravě, tedy látek znečišťujících ovzduší, patří mezi aktuální témata dneška. Ovlivňují náš život a to především v automobilové dopravě. Problematika se ale týká i dopravy letecké. Jak se k němu staví Evropská unie? Usiluje o to, aby se v roce 2050 stala první ekonomikou světa s nulovou uhlíkovou stopou. Než se tak stane,…

foto: Accenture

Sněmovna schválila klíčový zákon na podporu rozvoje jaderné energetiky

Poslanecká sněmovna ve středu 15.9.2021 schválila kompromisní pozměňovací návrhy Senátu k návrhu zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice. Zákon řeší tržní selhání a je jedním z předpokladů pro rozvoj nových jaderných zdrojů v ČR, resp. zajištění nízkouhlíkové energetiky, stabilních dodávek elektřiny a energetické soběstačnosti. Sněmovna zákon schválila se širokou podporou napříč politickým spektrem a také…

Pražské služby rozšiřují síť svých dobíjecích stanic

Klimatický závazek hlavního města Prahy i evropský Green deal sází na bezemisní dopravu. Elektromobily se tak stanou nedílnou součástí soukromých i firemních flotil. Pražské služby ve spolupráci s Pražskou energetikou proto rozšiřují síť vlastních nabíjecích stanic.  Dvě nové dobíjecí stanice byly zprovozněny v areálu Pražských služeb ve Vysočanech. Třetí nabíječku pak získal provoz Nové Mlýny v Praze 1.…

Uhlí bylo v Německu opět nejdůležitějším zdrojem elektřiny

V první polovině roku 2021 pocházela elektřina dodávaná do německé energetické sítě především z konvenčních zdrojů. Nejdůležitějším zdrojem bylo oproti první polovině roku 2020, kdy jím byly větrné elektrárny, opět uhlí. Podle zprávy Federálního statistického úřadu ve Wiesbadenu, kterou zveřejnila většina velkých německých deníků, se německá výroba elektřiny z fosilních paliv ve srovnání se stejným obdobím…

Adaptace České republiky na změnu klimatu

Vláda dnes schválila aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Jedná se o první aktualizaci dokumentů schválených vládou v roce 2015 (strategie) a 2017 (akční plán) a podílelo se na ní více než 170 odborníků z veřejných, vědeckých a neziskových institucí. Materiály se opírají zejména…

Češi letos rekordně registrují LPG auta

Registrace nových čistých osobních automobilů v období leden-srpen 2021: 2 708 PHEV vozidel (plug-in hybrid), 1,83% podíl, 1 604 BEV vozidel (bateriové elektrické), 1,09% podíl, 1 463 LPG vozidel (zkapalněný ropný plyn), 0,99% podíl, 577 CNG vozidel (stlačený zemní plyn), 0,39% podíl, 2 FCEV vozidla (elektrické s palivovými články), tj. 6 354 čistých* osobních automobilů, 4,3% podíl. V průběhu ledna až srpna 2021 bylo v Centrálním registru…