Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic

Ministerstvo dopravy prostřednictvím Evropského fondu soudržnosti nabízí dotaci na vybudování veřejných plnících stanic na zkapalněný zemní plyn (CNG). Tato výzva na podporu rozvoje infrastruktury CNG plnicích stanic navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a LNG a vodíkových plnicích stanic.

Příjem žádostí: 21.5.2020 – 30.9.2020

Alokace: 30 000 000  Kč

 

Energetický management 2020

Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Příjem žádostí: 1.1.2020 – 30.9.2020

Alokace: 150 000 000  Kč

 

Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2020

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

Příjem žádostí: 1.1.2020 – 30.9.2020

Alokace: 150 000 000  Kč

 

Alternativní pohony

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu vozidly na alternativní pohon resort podporuje i dobíjecí stanice. Připraveno je celkem 100 milionů korun.

Příjem žádostí: 17.2.2020 – 31.10.2020

Alokace: 100 000 000  Kč

 

Veřejné osvětlení v CHKO

Dotační výzva podporuje snížení světelného znečištění. Příspěvek až 2 miliony korun je určen obcím v chráněných krajinných oblastech na rekonstrukci veřejného osvětlení. Díky dotaci obce pořídí zdravější a úspornější svítidla, omezí tak negativní vliv světelného smogu na přírodu i zdraví obyvatel a zároveň uspoří výdaje za energie.

Příjem žádostí: 1.9.2020 – 31.10.2020

Alokace: 30 000 000  Kč

 

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Musí být dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a v plném textu programu EFEKT.

Příjem žádostí: 1.9.2020 – 31.10.2020

Alokace: 150 000 000  Kč

 

Domovní čistírny odpadních vod

Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Příjem žádostí: 2.3.2020 – 30.6.2021

Alokace: 200 000 000  Kč

 

Ekologická likvidace autovraků

Ministerstvo životního prostředí dá 50 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci za komodity odevzdané v roce 2020 začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat začátkem roku 2021.

Příjem žádostí: 4.1.2021 – 31.3.2022 

Alokace: 50 000 000  Kč