Čistá mobilita – moderní a radostná součást každodenního života

Po velké konferenci “Čistá mobilita v ČR” v Poslanecké sněmovně je tu první E-Salon pro odbornou i širokou veřejnost. Člověk je na jednu stranu zvídavý a na druhou má určité obavy z něčeho nového. Srdečně Vás jako renomovaná nezisková společnost „Čistá mobilita“ zveme na konferenci, jejímž účelem je jednak aktuální rekapitulace našich mezinárodních závazků, aktuální návrhy Vlády ČR, pohledy a názory privátní a vědecké sféry. Zavádění čisté mobility se neobejde bez intenzivní komunikace představitelů státních a veřejných institucí, automobilového průmyslu a energetiky, výzkumných a vědeckých institucí. Jen taková komplexní a intenzivní komunikace povede k úspěchu. Tedy, že se tento přelomový okamžik stane příležitostí, nikoliv rizikem. Pro udržitelnost tohoto velkolepého projektu je však nejdůležitější zákazník. Mějme to na paměti.

Konference se koná

 • Dne: 16.11.2018
 • Místo: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9
 • Zasedací místnost: velký sál

Na konferenci se svými tématy vystoupí:

 • 10:30 – Ing. Jan Zaplatílek (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Národní akční plán pro rozvoj            čisté mobility v ČR
 • 10:45 – Mgr. Jan Bezděkovský (Ministerstvo dopravy ČR), Naplňování Národního akčního plánu          čisté mobility ze strany MD
 • 11:00 – Mgr. Jaroslav Kepka (Ministerstvo životního prostředí ČR), Vliv automobilové dopravy na čistotu ovzduší
 • 11:15 – Tomáš Chmelík (ČEZ), Elektromobilita z pohledu energetiky
 • 11:30 – Ing. Jaroslav Slouka (ČAPPO), Předpokládané změny na trhu alternativních paliv
 • 11:45 – Ing. Lucie Krčmářová, (AutoSAP), Regulace EU a zavádění čisté mobility v ČR
 • 12:00 – Daniel Prostějovský (Lease Plan), Začleňování alternativních pohonů do firemních flotil
 • 12:15 až 12:45 – DISKUZE
 • 13:00 – Ing. Martin Schwarz (Česká bioplynová asociace, z.s.), Využití bioCNG v dopravě v ČR
 • 13:15 – Ing. Jan Kocourek (Motor Jikov, a.s.), Pohon na CNG – srovnání s konvenčními i alternativními pohony
 • 13:30 – Štěpán Venhoda (Scania a.s.), Alternativní paliva a elektromobilita v nákladní dopravě
 • 13:45 – Petr Vomáčka (poradce Čistá mobilita z.s.), Garážování alternativních vozidel – z pohledu legislativy
 • 14:00 – Milan Pavlíček (CV Tech s.r.o.), Praktické využití a přínos elektromobility pro soukromý a        státní sektor
 • 14:15 – Ing. Josef Lichtenberg, (Voltdrive s.r.o.), Nabíjecí infrastruktura pro elektromobilitu
 • 14:30 – Milan Horna, (Nissan ČR), Automobily Nissan
 • 14:45 – Milan Řehoř a Michal Novák (VOŠ a SPŠ Ždár nad Sázavou), Zkušenosti s elektromobily a nabíjení v souvislostech
 • 15:00 až 15:30 – DISKUZE

Konference se koná i druhý den

 • Dne: 17.11.2018
 • Místo: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9
 • Zasedací místnost: malý sál

Na konferenci se svými tématy vystoupí:

 • 11:00 – Marek Tomíšek (Odborný novinář a expert na eko vozidla), Zkušenosti s alternativními palivy
 • 11:30 – Marek Tomíšek (Odborný novinář a expert na eko vozidla), Závody vozidel na alternativní paliva a zkušenosti z ECO rallye
 • 12:00 – Marek Tomíšek (Odborný novinář a expert na eko vozidla), Pravidla ekologické a úsporné jízdy
 • 12:30 až 13:00 – DISKUZE

Těšíme se na Vás a na živou diskuzi v rámci této konference.

VSTUPENKY