Jsme nezávislý spolek věnující se komplexně alternativním palivům na odborné úrovni.

Sdružujeme průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, uživatele, spotřebitele i odborníky využívající čistou mobilitu či podílející se na výzkumu, vývoji, inovacích nebo podpoře vozidel na hybridní, elektrický, CNG, LNG, LPG, vodíkový, biometanový a etanolový pohon. Naši sílou jsou nadnárodní zkušenosti a znalosti v oboru čisté mobility a ochrany životního prostřední.

Přihláška do spolku Čistá mobilita.

FORMULÁŘ