Tradičně největším znečišťovatelem ovzduší jsou dopravní exhalace, které se na celkovém vypouštění škodlivin podílejí 49% a konkrétně v Praze dokonce až 60 %. Samotné domácnosti s 31% jsou na druhém místě a průmysl na třetím s 27% v České republice.

Dle mezinárodních studií se jako efektivní pro rychlou ekologizaci měst ukazuje zkapacitnění dopravy ve formě výstavby kapacitních okruhů kolem měst a zavedení zelených zón na semaforech (úspora až 40 % emisí), častější čištění vozovek od prachu (úspora až 15 % emisí) a vybudování velkokapacitních P+R parkovišť na příjezdech do města. Část těchto opatření začnou tento rok testovat ve Francouzském Štrasburku.

Studie ÚAMK a ČVUT: Celkově odborníci změřili v terénu emise u 22 405 vozidel, 65 procent z nich bylo naftových, 34 procent benzinových a zbylé procento jezdilo na alternativní paliva. Na základě analýzy změřených údajů však tým výzkumníků zjistil, že přibližně devět procent aut, která měla být od výroby vybavena filtrem pevných částic, ho buď nemá nebo je nefunkční. I když jde o poměrně malou skupinu vozidel, bylo prokázáno, že vozidla s nejvyššími emisemi částic mají až třípětinový podíl na celkovém znečištění ovzduší ve městě.

Osobní automobily vyráběné v Evropské unii od roku 2030 budou vypouštět o 35 procent méně CO2 než v roce 2021, dodávky pak o 30 procent méně. Po mnohahodinovém jednání se na tom v Lucemburku dohodli ministři životního prostředí členských zemí. Pro kompromisní návrh hlasovala i Česká republika. Co to bude pro výrobce aut znamenat? Rozebereme v dnešní Devadesátce. Hostem bude Michal Vojtíšek z Centra vozidel udržitelné mobility FS ČVUT. Snižování emisí u aut v pořadu 90´ ČT 24

Další výsledky odborných studií nejen z ČR budeme přinášet.